Så beställer du sjukresa - KLT

Så beställer du sjukresa

Kan du inte resa hela sträckan med den linjelagd kollektivtrafik på grund av att det är för långt till närmaste hållplats eller du behöver resa i ett servicefordon beställer du din resa i god tid i förväg.

I kallelsen från vårdinrättning medföljer kuponger som berättigar till gratis buss- eller tågresa mellan bostadsorten och vårdinrättningens ort (inom Kalmar län). Uppehåll på resan är inte tillåtet.

Beställ din resa av vår kundtjänst

Vid behov erbjuds taxianslutning till/från busshållplatsen alternativt kan hela eller delar av resan göras med Närtrafiken. Du beställer också på det här viset om du behöver resa med servicefordon delar eller hela sträckan genom att ringa oss på 010 - 21 21 021. Trafiken utgörs i regel av mindre funktionsanpassade fordon. Föraren känner vid dessa resor i förväg till ditt namn, adress och att det är fråga om en sjukresa. Biljettavgiften regleras eller bestäms vid bokningstillfället.

Vid mer akut resa till vårdinrättning

Om du måste resa till vårdinrättning mer eller mindre akut, måste du i ett första skede själv betala resan. Du får sedan ersättning för dina utlägg i efterhand genom att ansöka om "resebidrag vid sjukresa". Bifoga alla biljetter vid din ansökan. Ansökningsblanketten finns på den mottagning du besöker och du skickar ansökan till:

Kalmar Länstrafik
Sjukresor
Box 54
579 22 Högsby

Beställ din sjukresa i god tid

Beställ helst din sjukresa två vardagar innan du ska resa. Om du vet när du ska åka tillbaka beställer du återresan samtidigt.
Kalmar Länstrafiks sjukresor, telefon 010 - 21 21 021 alternativt sänd telefax 0491 - 76 12 62.