Medicinskt utlåtande - KLT

Medicinskt utlåtande

Ofta är vårdpersonalens medicinska bedömning mycket värdefull för att vi ska kunna avgöra hur din resa kan ordnas.

När vårdpersonalen lämnar ett medicinskt utlåtande gällande sjukresa ska vårdpersonalen använda blanketten som går att ladda ner med hjälp av länken till höger.

Blanketten skickas per brev till Kalmar Länstrafik eller per fax till 0491 - 76 12 62. Mallen kan också användas som underlag vid muntlig kontakt mellan vårdgivaren och Kalmar Länstrafik.