Beställ Riksfärdtjänstresa

När du fått tillstånd att resa kan du beställa din riksfärdtjänstresa. Det gör du genom vår kundtjänst för serviceresor per telefon.

Kom ihåg att resan måste beställas minst 5 dagar innan avresedag.

Telefonnummer och öppettider

Telefonnummer

Vardagar

Helg/helgdagar

010 - 21 21 021

08.00 - 16.30

08.00 - 15.00

Jourtjänst

Om du behöver avbeställa din resa eller få hjälp med en redan tidigare beställd resa, då Beställningscentralen är stängd, kan du ringa till vår jourtjänst:

Telefonnummer

Vardagar

Helg/helgdagar

010 - 21 21 020

06.00 - 08.00
16.30 - 22.00

15.00 - 22.00