Res gratis med kollektivtrafiken

Har du ett giltigt färdtjänsttillstånd reser du gratis med all kollektivtrafik i Kalmar län.

Mot uppvisande av giltigt Färdtjänstkort och legitimation reser du utan kostnad. Gratisresan gäller även för din medresenär.

Observera två undantag:

Gratisresor med färdtjänsttillstånd gäller inte...

  • På SJ:s tåg Kalmar - Nybro - Emmaboda
  • I nattrafiken