Ansök om tillstånd - KLT

Ansök om färdtjänsttillstånd

Här kan du ansöka om tillstånd för att beställa färdtjänstresor.

Du kan använda dig av webbformuläret här nedan eller ladda ner blanketten som du hittar till höger vilken du fyller i och postar till oss.

När vi tagit emot ansökan handläggsärendet av oss, våra handläggaren kan också hjälpa dig med din ansökan. I vissa fall kan ett medicinskt utlåtande begäras in.

Om du ansöker åt annan person ska en fullmakt bifogas till ansökan. Se exempel på fullmaktsblankett till höger. God man eller förvaltare ska bifoga en kopia på förordnandet vid första ansökningstillfället eller om ändring så sker.

Kunduppgifter
 
Typ av ansökan
 
 
Funktionshinderinformation
 
Övrigt