Om Serviceresor - KLT

Om Serviceresor

 

Varje dag reser närmare 25 000 kunder i kollektivtrafiken, bland dessa ingår alla Serviceresor. Det vill säga resor med färdtjänst, riksfärdtjänst och sjukresor.

Kalmar Länstrafiks uppdrag är att erbjuda resor som underlättar och berikar människors liv och utvecklar vår region.

Serviceresor - ett komplement

Serviceresor är ett komplement till de linjelagda bussarna och tågen. En resa med färdtjänst, riksfärdtjänst eller sjukresa kan se ut på flera olika sätt. Alternativen visas här nedanför med hjälp av symbolerna av en linjebuss/tåg (gul) och servicefordon (blå).

Linjelagd trafik

1. Hela resan görs med linjelagd trafik så som buss eller tåg. 

Kombineras mellan linjelagd trafik och servicetrafik

2. Resan kan kombineras mellan linjelagd trafik och servicefordon.

Servicetrafik

3. Hela resan görs med servicefordon.