Terminalkartor

Svårt att hitta rätt plattform? Här kan du titta på kartor över våra resecentrum, större busstationer eller länets sjukhus. 

Kartorna kan vara en hjälp för dig som gjort en sökning i Reseplaneraren som ibland ger en hänvisning till en viss hållplats eller läge, markerat med en bokstav. 

Kartor över länets större bussterminaler: