Färdbevis vid tågresor - KLT

Färdbevis vid tågresor

Du som åker tåg inom Kalmar län från Kalmar, Nybro eller Emmaboda måste läsa av giltigheten på ditt Resekort innan varje tågresa påbörjas (även vid byte).
Reser du med 30-dagars resperiod, Seniorperiod eller Sommarperiod behöver du bara aktivera produkten när den startar.

Resekortet läses av i de gula perrongautomater som finns uppsatta på stationerna i Kalmar, Nybro och Emmaboda (se bilden):
  1. Placera kortet i maskinens kortficka
  2. Tryck på "Registrera resa"
  3. Ta biljetten i plastluckan
OBS: Det är biljetten, tillsammans med ditt Resekort, som gäller som färdbevis på tåget.

Pendlare reser mot uppvisande av giltig produktöversikt och Resekort!

Följande produkter behöver endast registreras när de aktiveras första gången:
30-dagars resperiod

Seniorperiod
Sommarperiod
Övriga produkter ska registreras innan varje resa.

1. När du vill aktivera resperioden sätter du Resekortet i den gula automatens kortficka och trycker på Registrera resa.
2. Skriv sedan ut en Produktöversikt

Det är bara en Produktöversikt med ett ”giltigt till och med”-datum som är giltig. Det är den och Resekortet som visas ombord på tåget vid samtliga resor under resperioden. Kortnumret på Resekortet måste stämma överens med kortnumret på produktöversikten.

Varför perrongautomater?
Tågen på sträckan Kalmar - Nybro - Emmaboda saknar KLT-biljettmaskiner ombord.