Närtrafik - KLT

Närtrafik

Närtrafiken är en flexibel kollektivtrafik för alla och är ett komplement till den övriga linjetrafiken. Det som skiljer Närtrafik från annan kollektivtrafik är att du själv beställer din resa i förväg. 

Närtrafiken körs huvudsakligen på landsbygden. Närtrafiken kör endast om någon beställt sin resa. Har ingen beställt en plats på turen går den inte alls och vi sparar på miljön genom att inte köra ett tomt fordon. Närtrafikens koncept bygger på att efterfrågan är låg i området samt att syftet med resa i huvudsak är service- och fritidsresor och inte arbets- och skolresor. Fordonen som kör närtrafik har olika kapacitet allt ifrån personbilar till mindre bussar.
I Kalmar, Västervik, Oskarshamn, Nybro och Vimmerby fungerar Närtrafiken även som en variant på stadstrafik, men oavsett var du bor består grundutbudet av minst fem resmöjligheter per vecka. För att se hur utbudet ser ut där du bor tittar du i tidtabellen för Närtrafik i ditt område/kommun, se nedan. 

Boka din resa

Ring till vår kundtjänst på 010 – 21 21 000 menyval 3 för att beställa din resa. Beställ din resa senast två timmar före avresa under våra öppettider:
måndag-fredag 07.00-18.00 och lördag, söndag och helgdag 08.00-17.00. Det går tidigast att boka din resa en vecka före avresa.

Grupper och tillgänglighet

Närtrafiken har en begränsning i antal passagerare. Därmed görs resebokning i mån av plats. Detta innebär att vi inte kan garantera grupper och större resesällskap att åka med Närtrafiken. För gruppresor i övrig trafik, läs mer här.

Vad du får ta med dig

Du får ta med dig bagage utan extra kostnad, med en begränsning på en resväska och en mindre handväska/kasse per person. Uppge vid bokning om du ska ta med dig barnvagn. Det är inte tillåtet med djur i Närtrafiken. 

Pris och biljetter

Priserna för Närtrafiken är samma som för bussar och tåg. Du kan resa med förladdad Reskassa (observera då att i Närtrafiken fungerar i huvudsak den "kortlösa" Reskassan som du laddar via vårt bankgiro, läs mer här). Reser du ofta finns 30-dagars resperiod, läs mer här.  Är du över 65 år så finns Seniorperioden, läs mer här. Vid Närtrafiksresa med Seniorperioden behöver du kunna uppvisa aktiveringskvitto. Du kan också betala din resa ombord med bankkort eller kontanter. 

Reskassa i Närtrafiken

På några få Närtrafikslinjer kan du använda förladdad Reskassan som är laddat på ett fysiskt Resekort (läs mer här). Linjerna där det alltid går att betala med Reskassa är linje 421 och linje 422 i Kalmar, linje 10 i Västervik samt stadsturerna i Nybro.I den övriga Närtrafiken fungerar den "kortlösa" Reskassan som du kan läsa mer om här.