Krösatågen Emmaboda - Karlskrona - KLT

Krösatågen Emmaboda - Karlskrona

Krösatågen på sträckan Emmaboda - Karlskrona är ett samarbete mellan länstrafikbolagen i Kalmar och Blekinge. Tågen körs av Transdev.

På sträckan trafikeras stationerna Emmaboda, Vissefjärda, Holmsjö, Bergåsa och Karlskrona. De tre sistnämnda ligger i Blekinge. Tågen ansluter i första hand till Öresundstågstrafiken i Emmaboda.

Resor inom Kalmar län

Reser du med Krösatågen mellan Emmaboda - Vissefjärda gäller KLTs priser och produkter och biljetten måste förköpas före ombordstigning. Förköp av biljett kan du göra i den gröna biljettautomaten Quickomat, hos något av våra fasta försäljningsställen eller hos någon av våra Reskasseombud

Resor över länsgräns

Vid resa med Krösatågen mot Blekinge gäller Sydtaxans priser och produkter. Har du KLTs Resperiod eller Reskassa gäller inte dessa för resa över länsgräns. 

Så här köper du din biljett:

  • På Blekingetrafikens försäljningsställen och KLTs försäljningsställen i Kalmar, Nybro och Emmaboda kan du köpa din biljett för resa med Krösatågen över länsgräns. Du kan också köpa Resperioder, Reskassa och enkelbiljetter. Du kan betala både med kontanter och bankkort. 
  • Ombord på Krösatågen kan inga produkter köpas, med undantag för de som reser från Vissefjärda mot Blekinge, som kan betala sin biljett med Sydtaxans Reskassa ombord. 
  • I de gröna Quickomaterna (resor inom Kalmar) kan du köpa samtliga KLTs produkter och betala med bankkort och Reskassa.
  • I den grå Sydtaxeautomaten som står placerad i Emmaboda kan du ladda och köpa Reskassa och resperioder för resor mellan Kalmar och Blekinge län. Du kan också köpa enkelbiljetter och betala med Sydtaxans Reskassa eller med bankkort.
  • I vår mobilapp MobiTime kan du köpa enkelbiljetter på sträckan Kalmar - Nybro - Emmaboda.

Mobil biljett

Genom att ladda ner KLT:s mobilapp, Mobitime Kalmar, kan du göra ditt köp i lugn och ro. Du hittar resor både inom Kalmar län och inom sydsverige. Registrera ett betalsätt i appen, bankkonto eller faktura, och köp din enkelbiljett tidigast 20 min innan avgång. Ladda ner appen via Appstore (eller motsvarande) eller gå in på www.klt.se och ladda ner appen där.

Resegaranti för resor över länsgräns

  • Det är respektive länstrafikbolag som har ansvaret mot dig som resenär. Reklamationer och resegarantier skickas inom 30 dagar till följande:
  • Reser du med enkelbiljett skickas resegarantin till trafikhuvudmannen för det län där resan startade.
  • Reser du med resperiod skickas resegarantin till den trafikhuvudman du har köpt resperioden av.

Övrig information

Blekingetrafiken 0455-569 00 www.blekingetrafiken.se