Seniorperiod - KLT

Seniorperiod

Fr o m 1 januari 2018 går Seniorperioden att köpa på våra fasta försäljningsställen samt ombord på buss och Kustpilen. Seniorperioden är en 30-dagars resperiod som kan köpas av dig som är ålderspensionär. Produkten gäller för obegränsat antal resor i hela länet.

Om 30-dagars Seniorperiod:

  • Du behöver börja använda resperioden inom 30 dagar efter inköp.
  • Produkten gäller från den dagen du fyller 65 år. Gäller inte för sjukpensionärer eller förtidspensionärer.
  • Fotolegitimation ska kunna uppvisas vid köp, ombordvisering och biljettkontroll.
  • Seniorperioden gäller för resa med tåg och buss (allmän kollektivtrafik) i hela Kalmar län men inte i Skärgårdstrafiken och Servicetrafiken.
  • Vid Närtrafiksresa med Seniorperioden behöver du kunna uppvisa aktiveringskvitto. 

  • Seniorperioden går att låna ut, men kan inte användas av flera resenärer samtidigt.
  • Vid resa med tåg på sträckan Kalmar - Emmaboda - Vissefjärda måste produkten aktiveras och aktiveringskvitto skrivas ut innan påbörjad resa. Aktiveringskvittot skrivs ut i de automater som finns på perrongerna eller hos något av våra fasta försäljningsställen. Resekortet tillsammans med aktiveringskvitto gäller som färdbevis.
  • Med Seniorperioden får du ta med dig två barn under 7 år gratis.

Här köper du 30-dagars Seniorperiod

  • Ombord på buss och Kustpilen - Du kan köpa 30-dagars Seniorperiod ombord på våra bussar och Kustpilentåg, där du betalar med bankkort. Giltig fotolegitimation ska kunna uppvisas.
  • Fasta försäljningsställen - Du kan köpa 30-dagars Seniorperiod på våra fasta försäljningsställen, där du kan betala med både kontanter och bankkort. Giltig fotolegitimation ska kunna uppvisas.

30-dagar Seniorperiod
Hela länet
100 kr