Uppvärdera Skolkort - KLT

Uppvärdera ditt Skolkort

Genom att betala en extra avgift kan eleven få utökad giltighet för kortet, dels för lovdagar, dels för antalet resor per dag samt för resor inom hela Kalmar län.

Uppvärderingar av Skolkorten kan endast ske på KLT:s fasta försäljningsställen. Det går bara att uppvärdera Skolkortet en termin åt gången.

Skolkort (inom respektive kommun)skolkort

A. Kort med begränsat antal resor/skoldag =>  Uppvärderat till Skolkort (inom resp. kommun) med obegränsat antal resor även under veckoslut och lovdagar under giltighetstiden.

  • Pris vårtermin: 630 kronor.
  • Pris hösttermin: 630 kronor.

B. Kort med begränsat antal resor/skoldag =>  Uppvärderat till Skolkort län med obegränsat antal resor även under veckoslut och lovdagar under giltighetstiden.

  • Pris vårtermin: 1 150 kronor.
  • Pris hösttermin: 1 150 kronor.

Skolkort län (inom Kalmar län)skolkort län

Kort med begränsat antal resor/skoldag =>  Uppvärderat till Skolkort län med obegränsat antal resor även under veckoslut och lovdagar under giltighetstiden.

  • Pris vårtermin: 950 kronor.
  • Pris hösttermin: 950 kronor.