Skolkort - KLT

Skolkort

Skolkortet är exklusivt för grundskole- och gymnasieelever och delas ut av respektive skola till dem som är berättigade till det.

Det finns ett skolkort som gäller inom den egna kommunen och ett som gäller i hela Kalmar län. Skolkortens giltighet för läsår 2017/2018 är följande:
HT 2017
170821-171027, 171106-171221

VT 2018
180109-180216, 180226-180329, 180409-180427, 180502-180509, 180514-180615

Skolkort kommun Skolkort län
 • Gäller inom respektive kommun
 • Berättigar till en eller två resor per skoldag under hela läsåret (både höst och vår)
 • Gäller för begränsat antal resor inom respektive kommun. Kortet kan uppgraderas (se länk nedan)
 • Kortet är personligt och får inte lånas ut. 
 • Namn, skola och klass ska alltid skrivas på kortet. 
 • Samtliga kort delas ut av skolan. Det är skolan som avgör vilka elever som uppfyller kraven för att få Skolkort. 
 • Gäller i hela Kalmar län
 • Gäller för begränsat antal resor inom Kalmar län. Kortet kan uppgraderas (se länk nedan)
 • Kortet är personligt och får inte lånas ut. 
 • Namn, skola och klass ska alltid skrivas på kortet. 
 • Samtliga kort delas ut av skolan. Det är skolan som avgör vilka elever som uppfyller kraven för att få Skolkort. 

Läs mer om hur du uppvärderar ditt Skolkort!