Skolkort - KLT

Skolkort

Skolkortet är exklusivt för grundskole- och gymnasieelever och delas ut av respektive skola till dem som är berättigade till det.

Det finns ett skolkort som gäller inom den egna kommunen och ett som gäller i hela Kalmar län. Skolkortens giltighet för läsår 2016/2017 är följande:
HT 2016
160822-161028, 161107-161222
VT 2017
170109-170217, 170227-170413, 170424-170524, 170529-170602, 170607-170616

Skolkort Skolkort län
 • Gäller inom respektive kommun
 • Berättigar till en eller två resor per skoldag under hela läsåret (både höst och vår)
 • Gäller för begränsat antal resor inom respektive kommun. Kortet kan uppgraderas (se länk nedan)
 • Kortet är personligt och får inte lånas ut. 
 • Namn, skola och klass ska alltid skrivas på kortet. 
 • Samtliga kort delas ut av skolan. Det är skolan som avgör vilka elever som uppfyller kraven för att få Skolkort. 
 • Gäller i hela Kalmar län
 • Gäller för begränsat antal resor inom Kalmar län. Kortet kan uppgraderas (se länk nedan)
 • Kortet är personligt och får inte lånas ut. 
 • Namn, skola och klass ska alltid skrivas på kortet. 
 • Samtliga kort delas ut av skolan. Det är skolan som avgör vilka elever som uppfyller kraven för att få Skolkort. 

Läs mer om hur du uppgraderar ditt Skolkort!