Rekvisition - KLT

Rekvisition

För företag som köper olika typer av KLT:s färdbevis.

Som kreditkund hos KLT köper man färdbevis med hjälp av en särskild KLT biljettrekvisition. Om det finns ett behov av att köpa olika typer av KLT:s biljetter och produkter, t ex enkelbiljett eller 30-dagars resperiod är ett kreditkundavtal det bästa alternativet. 

Kreditkundsavtalet möjliggör köp av alla typer av KLT färdbevis (ej Skolkort). Samtliga beställda biljetter och kort faktureras månadsvis i efterhand.

  • Beställning av biljetter eller kort görs på särskilda KLT biljettrekvisitioner, som tillhandahålls av KLT då avtalet är undertecknat. 
  • Rekvisitionerna överlämnas till något av KLT:s fasta försäljningsställen.
  • Avtalet gäller inte för köp av tågtrafikbolagens biljetter, t ex SJ-biljetter.
  • Rabatt lämnas på fakturans belopp. 
  • Det finns inga åtaganden om minsta antal köp. Avtalet gäller tills någon part säger upp det.
  • Det finns ingen grundavgift och det kostar heller inget att pröva under en kortare period.

Så köper ni färdbevis med ett kreditkundsavtal

Efter att ha erhållit KLT:s biljettrekvisitioner, noteras önskade biljetter eller produkttyper på rekvisitionen. Avtalsnumret är redan stämplat på samtliga rekvisitioner när du får dem.

Rekvisitionen lämnas sedan in vid ett av KLT:s fasta  försäljningsställen. Färdbevisen skrivs där ut och överlämnas.

Alla köp faktureras en gång i månaden i efterskott. Behåll därför en kopia på rekvisitionen för din fakturakontroll.