Trafikstörningar - KLT

Trafikstörningar

Filtrera

Hittade följande trafikstörningar

Klicka på trafikinformationens rubrik för detaljerad beskrivning
  • Flyttad hållplats Oskarshamn Sjukhus Rösvägen
      Gäller: Gäller tillsvidare

    Under vecka 38 kommer arbete att påbörjas vid Oskarshamn Sjukhus. I samband med detta kommer hållplatsen tillfälligt flyttas cirka 100 meter norrut. Arbetet beräknas pågå i cirka sex månader.

Planerade trafikhändelser