Trafikpåverkan under Kalmar Grand Prix - KLT

Trafikpåverkan under Kalmar Grand Prix

I samband med cykeltävlingen Kalmar Grand Prix 3-5 augusti stängs vissa vägsträckor av som påverkar vår busstrafik.
All trafik körs enligt ordinarie turer men får justerade linjesträckningar. Berörda linjer är 101, 105, 160, 401 och 405. Södra Kanalgatan är avstängd alla tävlingsdagarna, fredag mellan 18.00 - 21.00, lördag mellan 16.00 - 21.00 samt söndag mellan 10.00 - 16.00. Norra vägen på sträckan Chokladfabriken- Snurrom samt Ängöleden är avstängd under lördagen den 4/8 mellan 16.00 - 21.00. 

Fredag 3 augusti

Linje 405

Körs enligt ordinarie turer. Mellan kl. 18:00-21:00 körs turerna via Norra vägen-Gröndalsvägen och hpl Hotell Brofästet till och från Kalmar C.

Lördag 4/8

Sträckan Sveaplan- Ängöleden- Gröndalsvägen- Ölandsbron och Chokladfabriken - Snurrom är avstängda mellan 16:00-21:00.

Linje 101

Körs enligt ordinarie turer men får ändrad körväg via Erik Dahlbergs väg- Motorvägen-Ölandsleden till och från Kalmar C

Linje 105

Körs enligt ordinarie turer fast får ändrad körväg via Erik Dahlbergs väg- Motorvägen-Ölandsleden till och från Kalmar C.

Linje 160

Körs enligt ordinarie turer men får ändrad körväg via Erik Dahlbergs väg- Motorvägen till och från Kalmar C.

Linje 401

Ställs in på sträckan Snurrom - Chokladfabriken och körs via Erik Dahlbergs väg-motorvägenTrafikplats Kalmar Norra. 

Linje 405

Körs enligt ordinarie turer. Turerna körs via Ölandsleden-motorvägen-Erik Dalhbergs väg i båda riktningar. Vid Skogsrået används trafikreglering med vakt för passage över Norra vägen.

Linje 411

Körs enligt tidtabell men får trafikreglering med vakt vid passage över Norra vägen vid Stallgärdsgatan samt vid Skogsrået.

Söndag 5 augusti

Linje 405

Körs enligt ordinarie turer. Mellan kl. 10:00-16:00 körs turerna via Norra vägen-Gröndalsvägen och hpl Hotell Brofästet till och från Kalmar C.