Trafikavbrott i samband med Ironman - KLT

Trafikavbrott i samband med Ironman

I samband med triahtlontävlingen Ironman kommer vissa vägsträckor i Kalmar och Ölandsområdet stängas av onsdag 15 augusti och lördag 18 augusti 2018. 

All trafik körs enligt ordinarie turer men får justerade linjesträckningar. Linjer som berörs är 101, 104, 105, 106, 160, 401, 404, 405 och 411. Linje 421 och 422 ställs in helt under lördagen. Norra vägen är avstängd på sträckan Chokladfabriken- Snurrom- Lindsdal.

Landsbygdslinjerna från norr som kommer via E22 måste köra E22:an - Erik Dahlbergs väg till / från Kalmar C och landsbygdslinjer från Öland måste köra Ölandsleden - E22:an - Erik Dahlbergs väg till / från Kalmar C.

Under lördagen har Ölandsbron ett körfält avstängt mellan kl. 07:00-16:00 och på Öland är sträckan från Ölandsbron/Träffpunkt Öland- Mörbylånga avstängd mellan kl. 07:00-16:00. 

Se hur just din resa påverkas

Reseplaneraren är uppdaterad med alla förändringar.

Mer detaljerad information:

Onsdag den 15/8 mellan kl. 17:00-22:00

Sträckorna Sveaplan-Ängöleden-Gröndalsvägen och Norra vägen-Lindsdals södra är avstängd mellan kl. 17:00-22:00. (Södra Kanalgatan/Norra Kvarnholmen är avstängd hela trafikdygnet ut). Trafikplats Kalmar norra öppnas upp vid 21.00 och linje 401 kör då via trafikplatsen och angör hållplatserna på sträckan Västerslät-Garvarevägen.

Linjer som påverkas:

 • 101, 105 och 106 får ändrad körväg och kör via Erik Dahlbergs väg- E22:an -Ölandsleden till och från Kalmar C.
 • 160 får ändrad körväg och kör via Erik Dahlbergs väg- E22:an till och från Kalmar C.
 • 401 körs enligt ordinarie turer men ställs in mellan Chokladfabriken- Garvarevägen 17.00 -21.00 och körs Länssjukhuset - Kalmar C – Malmen – Mejeriet – (E22:an) – Mosekrog – Lindsdal Norra - Lindsdals centrum (– Lindsdal norra – Läckeby). Samtliga turer körs via Lindsdals centrum. Från 21.00 körs linjen via Trafikplats Kalmar norra och angör hållplatserna på sträckan Västerslät-Garvarevägen.
 • 405 körs enligt ordinarie turer. Mellan kl.17:00-22:00 körs turerna via Ölandsleden-E22:an-Erik Dalhbergs väg. Efter 22.00 körs turerna via Norra vägen-Gröndalsvägen och hållplats Hotell Brofästet till och från Kalmar C. Inga turer körs via Norra Kvarnholmen – Varvsgatan 17:00 - 00.00. Vid Skogsrået används trafikreglering med vakt för passage över Norra vägen.
 • 411 körs enligt tidtabell men får trafikreglering med vakt vid passage över Norra vägen vid Stallgärdsgatan. Linjen ställs in Klunkens backe – Franska vägen mellan 17.00 – 22.00.

Lördag den 18/8 mellan kl. 07:00-18:00

På Öland körs ingen trafik på nedre vägen på sträckan Möllstorp – Mörbylånga på lördag mellan kl. 07:00-16:00. (Södra Hamnplan trafikeras). I Kalmar -området är det Sveaplan- Ängöleden- Gröndalsvägen- Ölandsbron och Norra vägen- Lindsdal- Läckeby som påverkas på lördag mellan kl. 07:00-18:00. (Södra Kanalgatan/Norra Kvarnholmen är avstängd hela dygnet).

Tågtrafiken med Kustpilen ställs in helt på sträckan Kalmar-Blomstermåla mellan 10.30 och 17.30 och ersätts med buss.

Linjer som påverkas:

 • 101 får ändrad körväg via Erik Dahlbergs väg- E22:an-Ölandsleden till och från Kalmar C.
 • 104 får ändrad körväg och kör via väg 136 – Kvarnarna - Storgatan till / från Södra Hamnplan. Nedre vägen är helt avstängd mellan Möllstorp - Södra Hamnplan. (Södra Hamnplan trafikeras). Ingen trafik körs till Ölands Köpstad.
 • 105 körs endast med resandeutbyte på sträckan Kalmar C - Malmen samt Trollet - Mörbylånga busstation mellan 07.00-16.00. Mellan 16.00–18.00 körs ordinarie turer fast körvägen blir via Erik Dahlbergs väg- E22:an - Ölandsleden till och från Kalmar C.
 • 160 får ändrad körväg och kör via Erik Dahlbergs väg - E22:an till och från Kalmar C.
 • 401 ställs in på sträckan Garvarevägen - Chokladfabriken mellan kl. 07:00-18:00 samt Läckeby - Färdigtorpet mellan 10.30-16.30. Linjen körs via Erik Dahlbergs väg - E22:an - Mosekrog. Samtliga turer körs via Lindsdals centrum.
 • 404 får ändrad körväg i Färjestaden. Kör via Kvarnarna - Storgatan till / från Södra Hamnplan. Kör EJ via Äppelvägen - Järnvägsgatan.
 • 405 körs enligt ordinarie turer. Mellan kl. 07:00-18:00 körs turerna via Ölandsleden - E22:an-Erik Dalhbergs väg. Innan 07.00 samt efter 18.00 körs turerna via Norra vägen - Gröndalsvägen och hållplats Brofästet till och från Kalmar C. Inga turer körs via Södra Kanalgatan - Varvsgatan - Ängöleden under hela trafikdygnet. Vid Skogsrået används trafikreglering med vakt för passage över Norra vägen.
 • 411 körs enligt tidtabell men får trafikreglering med vakt vid passage över Norra vägen vid Stallgärdsgatan. Linjen ställs in Klunkens backe – Franska vägen mellan 08.00-18.00.
 • 421 och 422 ställs in hela lördagen.

Kustpilentrafiken

Tågtrafiken med Kustpilen ställs in helt på sträckan Kalmar - Blomstermåla mellan 10.30 och 17.30, alla tågavgångar ersätts med expressbussar som kör i tågets ordinarie avgångstider. Ankomsttiden till Kalmar C blir något senarelagd.