Kustpilentrafiken mellan Linköping-Västervik/Västervik-Linköping ersätts med buss - KLT

Kustpilentrafiken mellan Linköping-Västervik/Västervik-Linköping ersätts med buss

På grund av banarbete ställs tågen på sträckan Linköping-Västervik och omvänt in mellan kl. 20:10 2017-09-24 och kl. 07.37 2017-10-07.

Ersättningsbussar kommer att sättas in på de inställda avgångarna och avgå enligt tågens ordinarie tider. Från Västerviks station kommer ersättningsbussarna att avgå från läge D och från Linköping c från läge D2.