Trafikanpassningar Kustpilen Linköping-Västervik - KLT

Trafikanpassningar Kustpilen Linköping-Västervik

Under perioden 13 april -23 april utför Trafikverket ett banarbete i Gamleby.

Detta medför att Kustpilen mellan Linköping-Västervik kommer att ställas in helt från och med 13 april kl. 22.00 till 23 april kl. 05.30.

Ersättningsbuss kommer att ersätta inställda sträckor. Räkna med en längre restid vid resa med ersättningsbuss.