Tillfällig hållplatsplacering vid flygplatsen - KLT

Tillfällig hållplatsplacering vid flygplatsen

Från och med fredag 21 september till och med mitten av december flyttas hållplats Kalmar Öland Airport på grund av ombyggnation av platsen.

En tillfällig hållplats placeras på Hangarvägen under cirka 11 veckor och beräknas vara klart i mitten av december. Karta visar körvägen för linje 402 och var den tillfälliga hållplatsen finns. 

Linje 402 mot Kalmar:

karta över linje 402 linjesträckning och placering av tillfällig hållplats

Linje 402 mot Smedby:

karta över linje 402 linjesträckning och placering av tillfällig hållplats