Ironman påverkar busstrafiken - KLT

Ironman påverkar busstrafiken

Onsdagen den 16 augusti och lördagen den 19 augusti arrangeras Ironman i Kalmar. Det påverkar vår busstrafik, då vissa vägsträckor kommer att stängas av.

All trafik körs enligt ordinarie turer men får justerade linjesträckor. Berörda linjer är: 101, 104, 105, 106, 160, 401, 404 och 405. För linje 411 utökas trafiken både onsdag kväll samt lördag under dagen. Linje 421 och 422 ställs in helt under lördagen.

Norra vägen är avstängd på sträckan Chokladfabriken - Snurrom - Lindsdal.

Landsbygdslinjerna från norr som kommer via E22 behöver köra Motorvägen - Erik Dahlbergs väg till/från Kalmar C.

Under lördagen har Ölandsbron ett körfält avstängt mellan kl. 07:00-16:00. På Öland är sträckan från Ölandsbron/träffpunkten Öland-Mörbylånga avstängd mellan kl. 07:00-16:00.

Reseplaneraren är uppdaterad med alla förändringar.

Linjepåverkan

Onsdag 16 augusti mellan kl. 17.00-22.00

 • Linje 101, 105 och 106  får ändrad körväg och kör via Erik Dahlbergs väg - motorvägen - Ölandsleden till och från Kalmar C.
 • Linje 160  får ändrad körväg och kör via Erik Dahlbergs väg - Motorvägen - till och från Kalmar C.
 • Linje 401  ställs in mellan Chokladfabriken-Garvarevägen 17.00-22.00 och körs Länssjukhuset - Kalmar C - Malmen - Mejeriet - (Motorvägen) - Mosekrog -Lindsdal Norra - Lindsdal centrum (-Lindsdal Norra -Läckeby). Samtliga turer körs via Lindsdals centrum.
 • Linje 405 mellan 17.00-22.00 körs turerna via Ölandsleden - motorvägen - Erik Dalhbergs väg. Efter 22.00 körs turerna via Norra vägen - Gröndalsvägen och hållplats Brofästet till och från Kalmar C. Inga turer körs via Norra Kvarnholmen - Varvsgatan mellan 17.00 och 00.00.
 • Linje 411 ställs in mellan 17.00-22.00 på sträckan Klunkens backe - Franska vägen. Tillkommer ävn tre extraturer på kvällen när Norra vägen är avstägnd.

 

Lördag 19 augusti mellan kl. 07.00-18.00

På Öland körs ingen trafik på nedre vägen på sträckan Mölltorp - Mörbylånga mellan klockan 07.00 - 16.00. (Södra hamnplan trafikeras)

I Kalmar är det Sveaplan - Ängöleden - Gröndalsvägen - Ölamdsbron och Norra vägen - Lindsdal - Läckeby som påverkas mellan 07.00- 18.00. Södra Kanalgatan/Norra Kvarnholmen är avstängd hela dygnet.

Linjepåverkan

 • Linje 101 får ändrad körväg och kör via Erik Dahlbergs väg - motorvägen - Ölandsleden till och från Kalmar C.
 • Linje 104  får ändrad körväg och kör via väg 136 - Kvarnarna - Storgatan till och från Södra Hamnplan. Nedre vägen är helt avstägnd mellan Mölltorp - Södra Gamnplan. (Södra Hamnplan trafikeras). Ingen trafik körs till Ölands Köpstad.
 • Linje 105  körs endast med resandeutbyte på sträckan Kalmar C - Malmen samt Trollet - Mörbylånga busstation mellan 07.00-16.00. Mellan 16.00- 18.00 körs ordinarie turer fast körvägen blir via Erik Dahlbergs väg - Motorvägen - Ölandsleden till och från Kalmar C.
 • Linje 160 får ändrad körväg och kör via Erik Dahlbergs väg - motorvägen -  till och från Kalmar C.
 • Linje 401 ställs in på sträckan Gravarevägen-Chokladfabriken mellan 07.00-18.00 samt Läckeby - Färdigtorpet mellan 10.30 - 17.30. Linjen körs via Erik Dahlbergs väg - motorvägen - Mosekrog. Samtliga turer körs via Lindsdals centrum.
 • Linje 404 får ändrad körväg i Färjestaden. Kör via Kvarnarna - Storgatan till och från Södra Hamnplan. Ingen trafik körs till Ölands Köpstad. Linjen ställs in på sträckan Äppelvägen - Järnvägsgatan.
 • Linje 405 körs via Ölandsleden-motorvägen-Erik Dalhbergs mellan 07.00-18.00. Innan 07.00 samt efter 18.00 körs turerna via Norra vägen - Gröndalsvägen och hållplatsen Brofästet till och från Kalmar C.Inga turer körs via Södra Kanalgatan-Varvsgatan-Ängöleden under hela trafikdygnet. Vid Skogsrået används trafikreglering med vakt för passage över Norra vägen.
 • Linje 411 körs enligt förändrad tidtabell och får trafikreglering med vakt vid passage över Norra vägen vid Stallgärdsgatan. Linjen ställs in Klunkens backe – Franska vägen mellan 08.00-18.00. Linjen körs med utökad trafik mellan 08.00-17.30 då Norra vägen är avstängd.
 • 421 och 422 ställs in hela lördagen.
 •         Kustpilen ersätts med buss på sträckan Blomstermåla – Kalmar C mellan klockan 08.00 – 17.30.

Reseplaneraren är uppdaterad med alla förändringar.