Inställda Öresundståg - KLT

Inställda Öresundståg

Trafikverket utför kontaktledningsupprustning och annat underhåll på sträckan Lund-Hässleholm. Under tiden arbetet pågår kan inga tåg passera på sträckan.

Arbetet kommer ske i etapper, alltid lördagar med start kl. 01.15 och slut måndagar kl. 03.00. Bussar ersätter alla Öresundståg på sträckan.

Berörda helger 2017 är: 

  • Vecka 4
  • Vecka 10
  • Vecka 15
  • Vecka 21
  • Vecka 27
  • Vecka 35
  • Vecka 40
  • Vecka 45
  • Vecka 47

Ersättande busstrafik

Norrgående bussar ansluter i Lund med Öresundståg från Malmö/Köpenhamn och i Hässleholm med Öresundståg mot Växjö/Kalmar och Kristianstad/Karlskrona.

Sydgående bussar ansluter i Hässleholm med Öresundståg från Växjö/Kalmar och Kristianstad/Karlskrona. I Lund hänvisas till nästa avgång.

De sista Öresundstågen till Kalmar (tåg 1090), Växjö (tåg 1096 och 1102) och Karlskrona (tåg 1100) senareläggs så att resenärer från Malmö/Köpenhamn kan åka med ordinarie tåg och ändå nå sin slutstation. Sista Öresundståget till Kristianstad (tåg 1112) senareläggs ej, ersättningsbussen kör hela vägen till Kristianstad.

Senarelagda tåg

Tåg 11190/11191 (annonseras som 11190) ersätter tåg 1090 Hässleholm-Kalmar och är senarelagt ca en timme. Går både lördag och söndag. Avg. 21:40 från Hässelholm.

Tåg 11196/11197 (annonseras som 11196) ersätter tåg 1096 Hässleholm-Växjö och är senarelagt ca en timme. Går söndagar. Avg. 22:40 från Hässelholm.

Tåg 11192/11193 (annonseras som 11192) ersätter tåg 1102 Hässleholm-Alvesta och är senarelagt ca en timme. Går både lördag och söndag. Avg. 23:50 från Hässelholm.

Tåg 11300 (annonseras som 11300) ersätter tåg 1100 Hässleholm-Karlskrona och är senarelagt ca en timme. Går både lördag och söndag. Avg. 23:14 från Hässelholm.