Bygge av cykelväg påverkar Linje 163 - KLT

Bygge av cykelväg påverkar Linje 163

Under februari-september 2018 bygger Trafikverket och Mönsterås kommun en gång- och cykelväg mellan Timmernabben och Mönsterås.

Under byggtiden sänks hastigheten tillfälligt till 30 km/h på delar av väg 627. Detta kan leda till förseningar på linje 163.