Till:sammans - KLT

Till:sammans

En introduktion till vårt kommunikativa huvudbudskap.

Om vi bad alla resenärer på en buss eller ett tåg att berätta vart de var på väg, skulle alla svara olika. Trots att de kanske reser till samma hållplats, är de på väg till olika mål. Någon ska träffa kompisar, en annan ska till jobbet. Någon kanske ska träffa sitt livs kärlek för första gången. En annan ska till pingisträning. På bussar, tåg och servicefordon ryms hela samhällets mångfald. Med oss reser inte bara människor, utan också deras drömmar, tankar och förhoppningar. Det är en viktig last, som vi ska ta god hand om.

Som länets kollektivtrafikbolag har vi ett uppdrag. Rent konkret är det att "erbjuda resor som underlättar och berikar människors liv och utvecklar vår region". För att nå vårt mål, och för att bidra till ett hållbart samhälle, ska vi också arbeta för att få fler människor att välja ett kollektivt resande. 

Varumärkesplattformen – KLTs identitet

Vårt kommunikationsarbete tar avstamp i vår varumärkesplattform, ett dokument som beskriver vilka vi är, vilka våra mål är och vad vi kan erbjuda människor. Och kanske framför allt – hur vi på KLT ska kommunicera och uttrycka oss. Vår varumärkesplattform arbetades fram under 2013. Underlaget var bland annat intervjuer med tusentals slumpmässigt utvalda länsinvånare i åldrarna 15-75 år. Men vi höll även arbetsmöten med alla medarbetare inom KLT. 

KLT i ett ord. Vårt kommunikativa huvudbudskap

Varumärkesplattformen innehöll ett kommunikativt huvudbudskap, som varit tongivande för all vår kommunikation och marknadsföring sedan dess. Det är:

Till:sammans

Du kanske har sett detta budskap på till exempel våra annonser, utomhustavlor eller reklamfilmer. Och vad vill vi säga med det? Inte några komplicerade saker, men kanske sådant som lätt glöms bort. Vi vill berätta för människor att kollektivtrafiken inte är något grått och byråkratiskt. 

Tvärtom skapas kollektivtrafiken av alla de som reser med den – till alla möjliga mål. Vårt kommunikativa huvudbudskap ska också förmedla en känsla av att bussen är ett bekvämt och tryggt sätt att resa, och kanske ett sätt att skapa lite mer gemenskap i samhället.

Men framför allt vill vi påminna om att alla våra resenärer tillsammans gör en stor skillnad. Och när vi ser hur stor den skillnaden är, förstår vi att kollektivtrafiken verkligen behövs. Och att det behövs fler som reser kollektivt. Tänk om alla bilister i länet bytte ut en bilresa i veckan mot en resa med kollektivtrafiken? Ett enkelt steg att ta för en bättre miljö!

Detta var bara början. Läs gärna mer om vilka vi på KLT är, och vad vi vill säga, i vår varumärkesplattform.

Framsidan på KLTs varumärkesplattform


 

Välkommen ombord!