Resande - KLT

Resande

Så här ser resandestatistiken ut för de senaste åren:

Antal resor med KLT per år

2007: 6 277 564
2008: 6 566 333   + 4,6 procent
2009: 6 678 246   + 1,7 procent
2010: 6 826 383   + 2,2 procent
2011: 7 099 483   + 4,0 procent
2012: 7 528 751   + 6,0 procent
2013: 8 290 532   + 10,1 procent
2014: 8 976 472   +  8,3 procent
2015: 10 084 631  + 5,5 procent *
2016: 10 963 403  + 8,7 procent 

En medveten strategi med s k stråktrafik infördes augusti 2008. Stråktrafik innebär en tätare, snabbare busstrafik vid samma minuttal varje timma (taktfast tidtabell). Först ut med stråktrafik var sträckan Kalmar-Mönsterås-Oskarshamn-Västervik. Sedan dess har stråktrafiken byggts ut successivt och idag är t ex Västervik-Vimmerby-Hultsfred, Kalmar-Borgholm och till stora delar Kalmar-Nybro betydande stråk.

Vid sidan av stråktrafiken finns s k matartrafik och Närtrafik. Matartrafik ansluter vid stora byteshållplatser vid de stora stråken. Som namnet anger matar denna busstrafik ut från områdena vid sidan av stråken.

Närtrafiken är en trafikform som bygger på att resenären själv aktiverar bussturen, genom att man ringer och beställer resan. I områden med litet resandeunderlag eller gles trafik ersätter Närtrafiken istället. Utbudet av möjliga turer kan variera men de flesta länsinvånare har minst fyra turer per dag att välja mellan. Närtrafiken kan t ex  beställas till bostaden och kör till en bestämd s k målpunkt, vilket brukar vara närmaste ort med serviceutbud. Beställningen sker hos vår kundtjänst på 010-21 21 000.

Det finns även linjelagd Närtrafik i de större städerna i länet. Här går bussen som en vanlig stadslinje, men betjänar även s k "ring-områden". Närtrafikbussen kan alltså avvika från linjen och hämta upp kunder vid deras bostad.

* I skiftet 2014/2015 tillkom resandeunderlag för Öresundstågstrafiken. För en jämförbar procentsats är det bara medräknat i antalet resor.