Punktlighet - bussar 2013 - KLT

Punktlighet - bussar 2013

Att våra bussar och tåg går i tid är naturligtvis viktigt för våra resenärer och vi arbetar ständigt med att förbättra punktligheten på våra bussar och Kustpilentåg.

För att du som resenär ska få en inblick i hur punktliga våra bussar och tåg är, publicerar vi här punktlighetsstatistik.

Bussar, totalt

I genomsnitt 71 % - Bussen kommer i tid eller inom 3 minuter från utsatt tid

I genomsnitt 22% - Bussen kommer mellan 3-7 minuter efter utsatt tid

I genomsnitt 7% - Bussen kommer senare än 7 minuter från utsatt tid

Stadsbussar, Kalmar, Oskarshamn, Västervik

I genomsnitt 70% - Bussen kommer i tid eller inom 3 minuter från utsatt tid

I genomsnitt 22% - Bussen kommer mellan 3-7 minuter efter utsatt tid

I genomsnitt 7% - Bussen kommer senare än 7 minuter från utsatt tid