Punktlighet - bussar 2012 - KLT

Punktlighet - bussar 2012

Att våra bussar och tåg går i tid är naturligtvis viktigt för våra resenärer och vi arbetar ständigt med att förbättra punktligheten på våra bussar och våra Kustpilentåg.

För att du som resenär ska få en inblick i hur punktliga våra bussar och tåg är, publicerar vi punktlighetsstatistik med jämna mellanrum.

Här nedan visas punktligheten för våra bussar, medan punktligheten och regulariteten för våra Kustpilentåg visas på Kustpilens sida (se länk i informationsrutan uppe till höger).

Så här såg punktligheten ut för busstrafiken 2012:

Bussar, totalt

I genomsnitt 50% - Bussen kommer i tid eller inom 3 minuter från utsatt tid

I genomsnitt 28% - Bussen kommer mellan 3-7 minuter efter utsatt tid

I genomsnitt 22% - Bussen kommer senare än 7 minuter från utsatt tid

Tätortsbussar, Kalmar, Oskarshamn, Västervik

I genomsnitt 47% - Bussen kommer i tid eller inom 3 minuter från utsatt tid

I genomsnitt 27% - Bussen kommer mellan 3-7 minuter efter utsatt tid

I genomsnitt 26% - Bussen kommer senare än 7 minuter från utsatt tid

 

Vilken veckodag gick bussen oftast i tid?

  1. Söndag, 63% av avgångarna
  2. Lördag, 59% av avgångarna
  3. Fredag, 53% av avgångarna
  4. Måndag, 52% av avgångarna
  5. Torsdag, 51% av avgångarna
  6. Tisdag, onsdag, 45% av avgångarna

I vilka kommuner går bussen oftast i tid?

(Topp 5. Avrundat till närmaste hela procent)

2012:

MAR APR MAJ JUN

JUL

1. Högsby
89%

1. Högsby
88%

1. Högsby
89%

1. Högsby
87%
1. Högsby
86%

2. Mönsterås
86%

2. Mönsterås
87%

2. Emmaboda
81%

2. Emmaboda
84%
2. Emmaboda
85%

3. Nybro
84%

3. Hultsfred
82%

3. Mönsterås
81%

3. Mönsterås
82%
3. Mönsterås
84%

4. Emmaboda
82%

4. Nybro
82%

4. Hultsfred
81%

4. Nybro
80%
4. Hultsfred
83%

5. Hultsfred
82%

5. Emmaboda
82%

5. Torsås
80%

5. Hultsfred

79%

5. Nybro
80%

 

AUG SEP OKT NOV DEC
1. Högsby
87%
1. Högsby
84%
1. Mönsterås
82%
1. Högsby
84%
1. Högsby
65%
2. Mönsterås
84%
2. Emmaboda
83%
2. Högsby
82%
2. Mönsterås
81%
2. Emmaboda
62%
3. Emmaboda
81%
3. Mönsterås
83%
3. Emmaboda
81%
3. Emmaboda
80%
3. Mönsterås
61%
4. Hultsfred
80%
4. Nybro
78%
4. Nybro
75%
4. Hultsfred
77%
4. Vimmerby
59%
5. Nybro
78%
5. Hultsfred
77%
5. Vimmerby
75%
5. Nybro
76%
5. Hultsfred
58%

 

Begreppet "Utsatt tid" används i statistiken ovan. "Utsatt tid" syftar på den tid som står i tidtabellen. Beroende på en rad olika anledningar varierar trafikflödet från dag till dag och under olika tider på dygnet.
Tiden i tabellen är den tid då bussen tidigast lämnar hållplatsen, så att man vet att man inte missar bussen om man är där den utsatta tiden.
På vissa mindre hållplatser är tiderna dock cirkatider, vilket betyder att bussen kan komma 1-5 minuter tidigare eller senare än utsatt tid.