Punktlighet - Kustpilen 2012 - KLT

Punktlighet - Kustpilen 2012

Att tågen går och att de kommer fram i tid är naturligtvis viktigt för våra resenärer och vi arbetar ständigt med att förbättra punktligheten och regulariteten på Kustpilen.

Sammanfattning 2012, Stångådalsbanan

  • 6004 tåg var planerade att köras under året.
    238 ställdes in på hel sträcka. 556 ställdes in på delsträcka.
  • 90% av tågen avgick i rätt tid + 1 minut.
  • 88% av tågen ankom i rätt tid + 5 minuter.

Sammanfattning 2012, Tjustbanan

  • 5385 tåg var planerade att köras under året.
    824 tåg ställdes in på hel sträcka. 50 tåg ställdes in på delsträcka.
  • 91% av tågen avgick i rätt tid + 1 minut.
  • 92% av tågen ankom i rätt tid + 5 minuter.

Här nedan följer fyra diagram med statistik från Trafikverket, som visar hur Kustpilen-trafiken går under 2012 jämfört med 2011.

2012 visas i staplar med ljuslila och ljusgrönt.
2011 visas i graf med mörklila och mörkgrönt.
Numrerna 1-12 står för årets månader.

REGULARITET

(hur ofta tågen avgick och inte var inställda)

Stångådalsbanan, Kalmar - Linköping

Tjustbanan, Västervik - Linköping

Den lila grafen visar helsträcka och den gröna visar hel- eller delsträcka.
Ingen regularitet på Tjustbanan i september på grund av ett banarbete som gjorde att ingen tågtrafik kördes under hela månaden.

ANKOMSTPUNKTLIGHET

(hur ofta tågen kom fram i tid)

Stångådalsbanan, Kalmar - Linköping

Tjustbanan, Västervik - Linköping

Den lila grafen visar hur ofta tågen kom fram exakt i tid och den gröna visar hur ofta tågen kom fram i tid eller inom fem minuter från utsatt ankomsttid i tidtabellen.
Ingen ankomstpunktlighet på Tjustbanan i september på grund av ett banarbete som gjorde att ingen tågtrafik kördes under hela månaden.