Punktlighet - Kustpilen 2011 - KLT

Punktlighet - Kustpilen 2011

Att tågen går och att de kommer fram i tid är naturligtvis viktigt för våra resenärer och vi arbetar ständigt med att förbättra punktligheten och regulariteten på Kustpilen.

Här nedan följer fyra diagram med statistik från Trafikverket, som visar hur Kustpilen-trafiken gick under 2011:

REGULARITET

(hur ofta tågen avgick, verklig tid, och inte var inställda)

Stångådalsbanan, Kalmar - Linköping

Tjustbanan, Västervik - Linköping

Den gröna grafen visar helsträcka och den blå visar hel- eller delsträcka.

ANKOMSTPUNKTLIGHET

(hur ofta tågen kom fram i tid)

Stångådalsbanan, Kalmar - Linköping

Tjustbanan, Västervik - Linköping

Den gröna grafen visar hur ofta tågen kom fram exakt i tid och den blå visar hur ofta tågen kom fram i tid eller inom fem minuter från utsatt ankomsttid i tidtabellen.

Kommentarer för december 2011

  • Punktligheten på Stångådalsbanan och Tjustbanan har i december varit bra.
  • På Stångådalsbanan var det under vecka 50 en del fordonsproblem. Två tåg ställdes in den 15 och två den 16/12 på grund av detta.
  • På Tjustbanan ställdes samtliga tåg in under helgen 10‐11/12 på grund av ett akut banarbete.
  • På Annandagen var det storm över Östergötland vilket gjorde att fem tåg ställdes in på hel sträcka och tvåpådelsträcka utmed Stångådalsbanan. På Tjustbanan ställdes fem tåg in på hel sträcka och tre på delsträcka.
  • Andra orsaker till förseningar under månaden har som vanligt varit möten, problem med infrastruktur och fordonsfel.