Kollektivtrafikbarometern 2016 - KLT

Kollektivtrafikbarometern 2016

Varje år genomförs en stor undersökning för landets alla länstrafikföretag och dess resultat publiceras i den årliga Kollektivtrafikbarometern.

I Kalmar län intervjuas 1200 länsinvånare slumpmässigt och svarar på frågor om hur kollektivtrafiken fungerar i Kalmar län.  

Resande

Under 2016 kunde vi redovisa en liten ökning av fler resenärer som reser kollektivt minst en gång i månaden jämfört med föregående år. Nu 39,5 procent.

Nöjdhet med senaste resan

Resenärerna fortsätter vara nöjda med sin senaste resa med KLT. Kollektivtrafikbarometern visar på en ökning från 83 procent till 84.

Allmänhetens nöjdhet

Allmänhetens nöjdhet minskar. I takt med att resandet ökar, minskar nöjdheten. Ökat resande minskar i regel nöjdheten, eftersom fler ovana resenärer kommer in i kollektivtrafiken och tycker till.