Kollektivtrafikbarometern 2014 - KLT

Kollektivtrafikbarometern 2014

Varje år genomförs en stor undersökning för landets alla länstrafikföretag och dess resultat publiceras i den årliga Kollektivtrafikbarometern.

I Kalmar län intervjuas 1200 länsinvånare slumpmässigt och svarar på frågor om hur kollektivtrafiken fungerar i Kalmar län.  

Resande

Under 2014 kunde vi redovisa en ökning av fler resenärer som reser kollektivt minst en gång i månaden jämfört med föregående år. Nu 34 procent 

Nöjdhet med senaste resan

Resenärerna fortsätter vara nöjda med sin senaste resa med KLT. Kollektivtrafikbarometern visar endast på en liten minskning från 83 procent till 81.

Allmänhetens nöjdhet

Kundnöjdheten minskar. I takt med att resandet ökar, minskar kundnöjdheten. Ökat resande minskar i regel nöjdheten, eftersom fler ovana resenärer kommer in i kollektivtrafiken och tycker till. Nöjdheten minskar från 64 procent 2012 till 53 procent bland de resenärer som reser dagligen.