Kollektivtrafikbarometern 2015 - KLT

Kollektivtrafikbarometern 2015

Varje år genomförs en stor undersökning för landets alla länstrafikföretag och dess resultat publiceras i den årliga Kollektivtrafikbarometern.

I Kalmar län intervjuas 1200 länsinvånare slumpmässigt och svarar på frågor om hur kollektivtrafiken fungerar i Kalmar län.  

Resande

Under 2015 kunde vi redovisa en ökning av fler resenärer som reser kollektivt minst en gång i månaden jämfört med föregående år. Nu 39 procent.

Nöjdhet med senaste resan

Resenärerna fortsätter vara nöjda med sin senaste resa med KLT. Kollektivtrafikbarometern visar på en ökning från 81 procent till 83.

Allmänhetens nöjdhet

Kundnöjdheten minskar. I takt med att resandet ökar, minskar kundnöjdheten. Ökat resande minskar i regel nöjdheten, eftersom fler ovana resenärer kommer in i kollektivtrafiken och tycker till. Nöjdheten ökar från 54 procent 2014 till 56 procent bland de resenärer som reser dagligen.