Kollektivtrafikbarometern 2012 - KLT

Kollektivtrafikbarometern 2012

Varje år genomförs en stor undersökning för landets alla länstrafikföretag och dess resultat publiceras i den årliga Kollektivtrafikbarometern.

I Kalmar län intervjuas 1200 länsinvånare slumpmässigt och svarar på frågor om hur kollektivtrafiken fungerar i Kalmar län.  

Resande

Resenärer som reser kollektivt minst en gång i månaden ligger relativt stabilt på 33 procent jämfört med 34 procent 2011. 

Nöjdhet med senaste resan

Resenärerna har under 2011 blivit nöjdare med sin senaste resa, 83 procent jämfört med 81 procent 2011.

Allmänhetens nöjdhet

  • Allmänhetens nöjdhet med KLT har minskat något medan resenärerna ger samma betyg på KLT och resan de gör med oss ligger kvar på 61 procents nöjdhet likt förra året. Stor frustration och tydligt missnöje för funktionaliteten i biljettsystemet, i kombination med flera prishöjningar samt stora strukturella förändringar i pris- och betalsystem. 
  • Skillnaden mellan vad KLT är och KLT gör fortsätter att öka, nu är gapet över 35%.