Kollektivtrafikbarometern 2011 - KLT

Kollektivtrafikbarometern 2011

Varje år genomförs en stor undersökning för landets alla länstrafikföretag och dess resultat publiceras i den årliga Kollektivtrafikbarometern.

I Kalmar län intervjuas 1200 länsinvånare slumpmässigt och svarar på frågor om hur kollektivtrafiken fungerar i Kalmar län.  

Resande

Antalet resenärer som sällan eller aldrig åker kollektivt har minskat. Och resenärer som reser kollektivt minst en gång i månaden har ökat från 31% till 34%.

Nöjdhet med senaste resan

Resenärerna har under 2011 blivit nöjdare med sin senaste resa, 81 procent jämfört med 79 procent 2010.

Allmänhetens nöjdhet

 

  • I takt med att resandet ökar, minskar kundnöjdheten. Det är en generell trend i landet. Ökat resande minskar i regel nöjdheten, eftersom fler ovana resenärer kommer in i kollektivtrafiken och tycker till. Nöjdheten minskar främst bland de frekventa resenärerna, från 68% till 61%.
  • Missnöje med biljettsystemets funktionalitet. Det är ett tydligt missnöje över att biljettsystemet inte har fungerat så bra som det borde. Det kan gälla nya betalsätt som försenats och kortläsare som inte fungerat i fordon och krånglande perrongautomater.
  • Dock ser man inget fel på biljettsystemets innehåll (produkter och priser).
  • Missnöje med information. Både vid tidtabellsförändringar och vid förseningar/trafikstörningar. Vi har skaffat fler informationskanaler och blivit bättre. Men måste bli ännu bättre.

 

Tydliga trender - Resandet ökar och nöjdheten minskar

1. Krafter som driver resande (kunskap och relevans) fortsätter förbättras
2. Krafter som driver nöjdhet (kvalitet, popularitet, produktfördel) fortsätter försämras
3. Betyg för delfrågor är mycket högre än det sammanfattande betyget för KLT.
81% nöjda med senaste resan, men KLT som företag och kollektivtrafik som företeelse når bara upp till 47%. Och gapet ökar. Men ju mer man åker, desto nöjdare är man.