Kollektivtrafikbarometern 2010 - KLT

Kollektivtrafikbarometern 2010

Varje år genomförs en stor undersökning för landets alla länstrafikföretag och dess resultat publiceras i den årliga Kollektivtrafikbarometern.

I Kalmar län intervjuas 1000 länsinvånare slumpmässigt och svarar på frågor om hur kollektivtrafiken fungerar i Kalmar län.  

Resande

31% av länsinvånarna reste kollektivt minst en gång i månaden.

Nöjdhet med senaste resan

Antal procent nöjda med kollektivtrafiken

Kundnöjdheten per månad, andel nöjda i procent i grönt, andel missnöjda i procent i rött: 1 november infördes nytt biljettsystem

Utveckling för prioriterade frågor 2009 - 2010

Andelen nöjda/mycket nöjda i procent
(differens i procentenhet):

Snabbhet................... 48% (+1)
Linjesträckning........... 34% (-4)
Enkelhet.................... 58% (-2)
Avgångstider.............. 28% (-5)
Planerad information... 40% (-4)
Lyhördhet.................. 29% (-2)
Restidsanvändning..... 53% (+1)