Färdtjänst och sjukresor 2015 - KLT

Färdtjänst och sjukresor 2015

Varje år publicerar Svensk Kollektivtrafik en barometer för anropsstyrd trafik (Anbaro), det vill säga färdtjänst och sjukresor förmedlade av vår beställningscentral. Så här nöjda var våra resenärer med den delen av vår trafik under 2015.

Sammanfattande nöjdhet 2015

Så här nöjda är resenärerna:

resenärernas nöjdhet

Beställningen av resan 2015

Så här nöjda är resenärerna med beställningsprocessen:

nöjdhet beställningen av resan

Förarens bemötande 2015

Så här nöjda är resenärerna med förarens bemötande:

förarens bemötande

Samtalsmottagaren 2015

Så här nöjda är resenärerna med den som tagit emot samtalet:

bemötande samtalsmottagaren