Färdtjänst och sjukresor 2014 - KLT

Färdtjänst och sjukresor 2014

Varje år publicerar Svensk Kollektivtrafik en barometer för anropsstyrd trafik (Anbaro), det vill säga färdtjänst och sjukresor förmedlade av vår beställningscentral. Så här nöjda var våra resenärer med den delen av vår trafik under 2013.

Sammanfattande nöjdhet 2014

Så här nöjda är resenärerna:

Statistik över nöjdhet med hela resan

Beställningen av resan 2014

Så här nöjda är resenärerna med beställningsprocessen:

statistik över nöjdhet av beställningen

Förarens bemötande 2014

Så här nöjda är resenärerna med förarens bemötande:

statistik över nöjdhet med förarens bemötande

Samtalsmottagaren 2014

Så här nöjda är resenärerna med den som tagit emot samtalet:

statistik över nöjdhet med samtalsmottagaren