Färdtjänst och sjukresor 2012 - KLT

Färdtjänst och sjukresor 2012

Varje år publicerar Svensk Kollektivtrafik en barometer för anropsstyrd trafik (Anbaro), det vill säga färdtjänst och sjukresor förmedlade av vår beställningscentral. Så här nöjda var våra resenärer med den delen av vår trafik under 2012.

Sammanfattande nöjdhet 2012

Så här nöjda är resenärerna:

 

Beställningen av resan 2012

Så här nöjda är resenärerna med beställningsprocessen:

 

Förarens bemötande 2012

Så här nöjda är resenärerna med förarens bemötande:

Samtalsmottagaren 2012

Så här nöjda är resenärerna med den som tagit emot samtalet: