Vision och värdegrund - KLT

Vision och värdegrund

Om vi bad alla resenärer på en buss att berätta vart de var på väg, skulle alla svara olika. Trots att de kanske reser till samma hållplats, är de på väg till olika mål.

Någon ska träffa kompisar, en annan ska till jobbet. Någon kanske ska träffa sitt livs kärlek för första gången. En annan ska till pingisträning. En buss eller ett tåg är en fantastisk plats. Här ryms hela samhällets mångfald. Med oss reser inte bara människor, utan också deras drömmar och förhoppningar. Det är en viktig last, som vi ska ta god hand om.

Det allt handlar om – vårt uppdrag

Vi på KLT, tillsammans med våra entreprenörer, arbetar för att uppfylla vårt uppdrag. Allt vi gör ska stämma överens med det. Vårt uppdrag är inte svårt att lägga på minnet. Det är bara en mening långt. Utmaningen är att alltid verka utifrån det.

Vårt uppdrag är:

Att erbjuda resor som underlättar och berikar människors liv och utvecklar vår region.

Vart går vår egen resa – vår vision

Vi på KLT har också mål och drömmar. Det är viktigt för ett företag att ha det, annars står man still. Och det ligger inte riktigt i ett kollektivtrafikbolags natur att stå still. Vi har satt vårt mål högt, men vi är också övertygade om att vi kan nå det.

KLT och Landstinget i Kalmar Län

Kalmar Länstrafik har cirka 85 anställda, men den största delen av vår verksamhet sker genom entreprenörer som deras flera hundra förare, lokförare och tågvärdar. KLT är också en del av något större, Landstinget i Kalmar län. Vi är en del i arbetet för ett friskare, tryggare och rikare liv för medborgarna. Vi har också en gemensam värdegrund – med andra ord hur vi ska arbeta.

Vår värdegrund – tre trevliga ord

Att vara öppen
Kollektivtrafiken ska vara tillgänglig för alla. Men inte bara själva trafiken, utan också vårt bemötande. Välkomnade. Glatt. Tillmötesgående.


Att vara engagerad
Engagemang handlar om att gå steget längre. Att överraska. Alla invånare i länet har en bild av KLT. För att förändra och förbättra den, måste vi ständigt överträffa den.


Att vara kunnig
Vi sitter på alla svaren. Det är i alla fall vad våra resenärer förväntar sig. Vi ska inte göra dem besvikna. Varje dag får vi frågor om allt mellan himmel och jord – det ställer stora krav på oss, men många av våra resenärer är också beroende av oss för att få vardagen att fungera. Därför ska vi alltid vara öppna för att lära oss nytt, att varje dag bli lite bättre – och att lära av varandra.