Protokoll Trafikstyrelsen - KLT

Protokoll Trafikstyrelsen

Kalmar Länstrafiks Trafikstyrelse sammanträder fyra till fem gånger per år. Här hittar du protokollen från dessa möten. 

Protokoll från 2018

Protokoll från 2017

Protokoll från 2016

Protokoll från 2015

Protokoll från 2014

Protokoll från 2013

Protokoll från 2012

Bilagor

Vissa protokoll återges med samtliga bilagor. Ibland finns det dock endast hänvisningar till bilagorna. De kan därför rekvireras separat.

Före 2012

Innan KLT blev en del av Landstinget i Kalmar län den 1 januari 2012 fanns inte Trafikstyrelsen. Då var KLT ett aktiebolag med en egen styrelse. Nedan listas KLT:s styrelseprotokoll: