Trafikstyrelsen - KLT

Trafikstyrelsen

Nuvarande Trafikstyrelse är valda för perioden 2015 – 2018.

Under denna period är Ulf Nilsson (S) ordförande och representerar Landstinget medan Kent Ingvarsson (M) är vice ordförande och representerar kommunkollektivet. 

Kommunernas inflytande

Det kommunala medinflytandet i kollektivtrafiken hanteras genom den gemensamma trafikstyrelsen. Landstingsstyrelsen är länets regionala kollektivtrafikmyndighet och myndighetens ansvar är Trafikstyrelsens.

Trafikstyrelsens sammansättning

Trafikstyrelsen består av 12 ledamöter och 12 ersättare, varav hälften utses av Landstinget. Kommunerna i länet utser varsin ledamot (varav 6 är ordinarie och 6 är ersättare). Av kommunernas 6 ordinarie ledamöter utses vice ordförande. Trafikstyrelsen sammanträder fyra gånger per år.

Ordförande och vice ordförande tillsammans med två ledamöter bildar trafikstyrelsens arbetsutskott. Arbetsutskottet håller sammanträden sex-åtta gånger per år.

Ledamöter Ersättare
Ulf Nilsson, Figeholm (S), ordf Ilko Corkovic, Borgholm (S)
Kent Ingvarsson, (M), vice ordf Anders Svensson, Högsby (M)
Mattias Adolfsson, Kalmar (S),
arbetsutskottet
Henrik Nilsson Bokor, Söderåkra (S)
Eva-Kristina Berg, Torsås (C)
arbetsutskottet
Christina Davidsson, Nybro (C)
Helen Nilsson, Vimmerby (S) Tomas Kronståhl, Västervik (S)
Ann-Marie Fagerström, Emmaboda (S) Eva Öberg, Färjestaden (MP)
Lena Granath, Oskarshamn, (V) Ragnar Olsson, Kalmar (V)
Akko Karlsson, Västervik (MP) Nicholas Murigu, Kalmar (MP)
Eddie Forsman, Borgholm (M) Magnus Gustafsson, Gullringen (M)
Lars Rosander, Hultsfred (C) Roland Åkesson, Mönsterås (C)
Anders Andersson, Järnforsen (KD) Björn Holgersson, Västervik (L)
Krister Thornberg, Kalmar (SD) Nils-Erik Jonsson, Oskarshamn (SD)