Vår organisation - KLT

Det här är Kalmar Länstrafik

Kalmar Länstrafik är en förvaltning inom Landstinget i Kalmar län och ansvarar för kollektivtrafiken i Kalmar län. 

Varje dag reser närmare 25 000 kunder i länets kollektivtrafik.

Vårt ansvar

Kalmar Länstrafik har ett övergripande ansvar för landsbygdsbussar, stadsbussar, Kustpilen, Öresundståg, Krösatåg och serviceresor i länet. 

Kollektivtrafiken – ett samarbete

All trafik, både buss, tåg och serviceresor körs av olika trafikföretag på entreprenad. För tågtrafiken är även samarbetet med Trafikverket viktig. Trafikverket styr tågen på spåren och sköter underhållet av järnvägen.

Styrelse och ledning

Stora övergripande beslut om till exempel budget eller biljettpriser tas i landstingsfullmäktige. Det kommunala medinflytandet i kollektivtrafiken hanteras i den gemensamma trafikstyrelsen, till vilken Landstinget även delegerat vissa myndighetsuppgifter. Trafikstyrelsen består av 12 ledamöter och 12 ersättare, varav ena hälften utses av Landstinget och den andra av länets kommuner. Beslut nära verksamheten tas av trafikdirektören som har Kalmar Länstrafiks ledningsgrupp till sin hjälp.

Kalmar Länstrafiks ledningsgrupp

  • Trafikdirektör: Karl-Johan Bodell
  • Biträdande trafikdirektör: Lars Lindahl
  • Trafik- och planeringschef: Katharina Seijsing
  • Ekonomichef:  Anna Nyström
  • Strategisk utvecklingschef: Conny Karlsson
  • Kommunikatör: Karolina Höckerfelt

Kontaktuppgifter till KLTs ledningsgrupp.

Trafikstyrelsen och Trafikrådet

Läs mer om vår trafikstyrelse, protokoll och handlingar, här. Och mer information om Trafikrådet, här.

Film om oss: