Upphandlad trafik: Serviceresor och Närtrafik - KLT

Upphandling Serviceresor och Närtrafik 2014

Upphandlingen som gjordes 2014 omfattar all Serviceresetrafik och Närtrafik.

Här hittar du det material som omfattar upphandlingen för småfordon 2014 (visas som PDF):