Småfordon - KLT

Upphandling Småfordon 2008

Upphandling Småfordon 2008 omfattade 35 mindre fordon avseende för sjukresor, färdtjänst, närtrafik etc.

Upphandlingen samordnade 25 fordon för Kalmar Läns Beställningscentral (KLB) samt 10 fordon för Kalmar Läns Trafik AB (KLT). Trafikstart augusti 2008.
Paket Område Typ Entreprenör

Belopp,
tkr

Utvärd.
poäng

Part

1

Hultsfred Lift Nettotaxi

680

8,00

KLB

2

Barnebo Lift LG Taxi

609

8,00

KLT

3

Basthult Lift Nettotaxi

626

8,00

KLB

4

Bohult Lift Bergkvarabuss

513

8,21

KLT

5-7

Kalmar Lågentré Bergkvarabuss

2 658

8,40

KLT

8

Kalmar Lift Flexbuss

881

8,06

KLB

9

Kalmar Lift Nettotaxi

775

8,00

KLB

10

Kalmar Låggolv Nettotaxi

825

8,00

KLB

11

Kalmar Låggolv Flexbuss

1 091

8,12

KLB

12

Kalmar Låggolv Flexbuss

1 172

8,20

KLB

13

Kalmar Låggolv Nettotaxi

825

8,00

KLB

14

Kalmar Låggolv Nettotaxi

765

8,00

KLB

15

Kalmar Bår Thomas Taxi 
& Service

728

8,00

KLB

16

Kalmar Låggolv Nettotaxi

723

8,00

KLB

17

Kalmar Bår Thomas Taxi
& Service

728

8,00

KLB

18

Kalmar Låggolv Flexbuss

972

8,13

KLB

19

Kalmar Bår Thomas Taxi
& Service

674

8,00

KLB

20

Mönsterås Låggolv Flexbuss

998

8,20

KLT

21

Mönsterås Låggolv Flexbuss

723

6,42

KLB

22

Fliseryd Lift Nettotaxi

769

8,00

KLB

23

Degerhamn Lift Flexbuss

872

8,00

KLB

24

Degerhamn Lift Degerhamns
Buss & Taxi

631

8,00

KLB

25

Oskarshamn Bår Flexbuss

1 260

8,20

KLB

26

Oskarshamn Låggolv Oskarshamns Taxi

696

8,00

KLB

27

Oskarshamn Låggolv Oskarshamns taxi

696

8,00

KLB

28

Oskarshamn Låggolv Nettotaxi

780

8,00

KLB

29-30

Oskarshamn Lågentré Flexbuss

2 310

8,20

KLT

31

Västervik Låggolv Nettotaxi

1 427

8,00

KLT

32

Gunnebo Bår Samtransporter

973

8,00

KLB

33

Västervik Bår Samtransporter

698

8,00

KLB

34

Västervik Låggolv Västerviks Taxi

693

8,00

KLB

35

Västervik Låggolv Västerviks Taxi

693

8,00

KLB