Upphandling Krösatågen 2018 - KLT

Upphandling Krösatågen 2018

Trafikhuvudmännen för Krösatågen har behov av att handla upp tågtrafik inom trafikeringsområdet.

Trafiken planeras att starta i december 2018. Syftet med Samråd inför upphandling (SIU) är att parterna genom en öppen och förtroendeskapande dialog ökar den gemensamma kunskapen och hittar ömsesidig förståelse för varandras ståndpunkter.  

Samråden kommer att hållas dels som ett gemensamt möte för samtliga intresserade trafikföretag, dels som enskilda möten mellan Trafikhuvudmännen för Krösatågen och anmälda trafikföretag.