Aktuella upphandlingar - KLT

Aktuella upphandlingar

Kalmar Länstrafik genomför varje år flera upphandlingar. Vårt uppdrag är erbjuda resor som underlättar och berikar människors liv och utvecklar vår region.

Det vill säga kör vi ingen trafik själva utan låter entreprenörer lägga anbud i en upphandling om bäst pris och bästa kvalité. Förutom att upphandla busstrafik och övrig trafik upphandlar vi saker som större inköp, biljettkontroll och mycket annat.

Pågående upphandlingar:

Avslutade upphandlingar: