Skärgårdstrafik - KLT

Skärgårdstrafik

Skärgårdstrafiken omfattas sedan den första augusti 2012 av kollektivtrafik-lagstiftningen. Här beskrivs länets trafik med båt.

I Västerviks kommun bedrivs samhällsstödd skärgårdstra­fik året runt. Trafiken är linjelagd inom två områden söder respektive norr om Västervik. Den be­står av dels resor till och från skola, dels en anropsstyrd del. Rutten Västervik – Idö - Hasselö trafikeras och avgår med reguljära turer med taxibåt men observera att alla turer måste förbokas.

Trafikeringen är samordnad med post- och varudist­ributionen i skärgården. Under sommaren kompletteras den ordinarie skärgårds­trafiken med kommersiell linjelagd trafik.

Oskarshamns kommun stöds anropsstyrd trafik till ett par öar med bofasta. Trafiken är liksom i Väster­vik samordnad med post- och varudistribution. Oskarshamn är även hamn för trafiken mellan fastlandet och Visby.

Här hittar du turlistor: