Regional kollektivtrafikmyndighet - KLT

Regional kollektivtrafikmyndighet

Den 1 januari 2012 trädde en ny lag om kollektivtrafik i kraft. För Kalmar läns del innebär den att landstinget är regional myndighet med ansvar för kollektivtrafiken.

Till myndighetens uppgifter hör bland annat att ta fram ett program för drift och utveckling av kollektivtrafiken i länet. Detta trafikförsörjningsprogram kan du ladda ner med hjälp av länken här bredvid.

Från den 1 januari 2012 ska dessutom den som avser att bedriva kollektivtrafik kommersiellt anmäla det till den regionala myndigheten.
En blankett för anmälan kan laddas ned via länken här intill.

Gäller det ett myndighetsärende inom Kalmar Länstrafik, skicka ett e-post till följande adress:
Skyddad adress