Trafikverket och KLT vill underlätta pendlingen över Ölandsbron - KLT

Trafikverket och KLT vill underlätta pendlingen över Ölandsbron

14:19, 2017-09-11

Trafikverket och Kalmar Länstrafik uppmuntrar resenärer och pendlare mellan Kalmar och Öland att resa tillsammans eller kollektivt. Det miljösmarta resandet minskar också risken för köbildning på Ölandsbron.

Europeiska Trafikantveckan pågår mellan den 16 till 22 september. Det är ett europeiskt initiativ för att underlätta och uppmuntra till hållbara resor och transporter.

Trafikverket och Kalmar Länstrafik medverkar tillsammans under Trafikantveckan för att uppmuntra resenärer och pendlare att bidra till ett hållbart resande för framtiden. Reser du kollektivt eller samåker över Ölandsbron underlättar du dessutom för trafiken under det pågående underhållsarbetet då det periodvis finns risk för köbildning.

Ölandsbron