Trafikförändringar vid tabellskifte 9 december 2018 - KLT

Trafikförändringar vid tabellskifte 9 december 2018

12:39, 2018-11-06

Söndagen den 9 december är det dags för tidtabellsskifte då görs förändringar i länets kollektivtrafik. 

Tidtabellsskiftet innebär en översyn av länets kollektivtrafik. Förändringarna i trafiken görs enligt Trafikförsörjningsprogrammet vad gäller utveckling av länets så kallade stråk och årligen återkommande tidtabellsjusteringar. Justeringarna medför att ett antal turer tillkommer men även att turer minskas och vissa linjer läggs ner där resandet är väldigt lågt.

Tidtabellen gäller från 2018-12-09 t  om 2019-06-16. Tågtidtabellerna gäller från 2018-12-09 tom 2019-12-14.

Inga tryckta tidtabeller

KLT ger ut tryckta små tidtabeller för de större linjerna och stadstrafiken. Likt tidigare år kan våra kunder att skapa sin egen personliga tidtabell här på webben. Den går att få både digitalt för egen utskrift och/eller tryckt och hemskickat i brevlådan. Viktidtabellerna trycks i ny layout på grund av regionbildningen och kommer att finnas för utdelning fr om 1 januari 2019. De tryckta tabellerna har giltighet 1 januari – 16 juni 2019. Från skiftet 9 december t o m 31 december hänvisar vi till webben, Reseplanerare, personlig tidtabell eller kundtjänst.

Västerviks kommun

 • Linje 35 Västervik - Vimmerby. Tidsjusteringar.
 • Linje 160 Kalmar - Mönsterås - Oskarshamn - Västervik. Tidsjusteringar, tillkommande och borttagna turer. 
 • Linje 325 Nässjö - Vimmerby - Västervik. Söndagstur förlängs till Västervik (ersätter tur från linje 35). 
 • Övriga linjer endast mindre tidsjusteringar.

Hållplatsändringar:

 • Ernebergskolan byter namn till Brandstation Gamleby.
 • Gamleby sjukhem byter namn till Hagnäsgården.
 • Åhaga byter namn till Storsjö.

Vimmerby kommun

 • Linje 35 Västervik - Vimmerby. Tidsjusteringar.
 • Linje 325 Nässjö - Vimmerby - Västervik. Söndagstur förlängs till Västervik (ersätter tur från linje 35). 
 • Övriga linjer endast mindre tidsjusteringar. 

Hultsfreds kommun

 • Linje 61 Hultsfred - Virserum. Tidsjusteringar.
 • Linje 62 Hultsfred - Järnforsen. Tidsjusteringar.

Oskarshamns kommun

 • Linje 45 Oskarshamn - Fårbo - Figeholm - OKG - Mederhult. Tidigareläggning av morgontur. Borttag av parallell tur med linje 160.
 • Linje 155 Oskarshamn - Högsby. Tillkommande turer kvällstid. Tidsjusteringar.
 • Linje 156 Högsby – Fliseryd – Oskarshamn. Tidsjusteringar.
 • Linje 160 Kalmar - Mönsterås - Oskarshamn - Västervik. Tidsjusteringar, tillkommande och borttagna turer. 
 • Linje 161 Kalmar - Oskarshamn. Tillkommande turer eftermiddag.
 • Linje 310 Oskarshamn - Högsby - Växjö. Tidsjusteringar.
 • Linje 701 Norrby - Centrum - Kristineberg. Ändrad linjesträckning. Oskarshamn station trafikeras ej. Linjen går via Södertorn.
 • Linje 702 Norrby - Kristineberg. Linjen slopas och linjesträckning tas över av linje 701.
 • Övriga linjer endast mindre tidsjusteringar.

Hållplatsändringar:

 • Helanders väg. Kompletteras med ytterligare hållplatsläge (A).
 • Rostorpsvägen. Tas bort pga ändrad linjesträckning. Resande hänvisas till hpl Helanders väg.
 • Kummelvägen. Trafikeras av linje 48. Resande linje 701 hänvisas till hpl Helanders väg.
 • Rödsleskolan vändplan. Namnändras till Rödsleskolan (som då får fem hållplatslägen)
 • Em. Hållplatsen tas bort pga lågt nyttjande. Resande hänvisas till hpl Emmekalv.

Högsby kommun

 • Linje 151 Högsby - Grönskåra - Fagerhult. Tidsjusteringar.
 • Linje 152 Högsby - Fågelfors - Fagerhult. Tidsjusteringar.
 • Linje 155 Oskarshamn - Högsby. Tillkommande turer kvällstid. Tidsjusteringar.
 • Linje 156 Högsby – Fliseryd – Oskarshamn. Tidsjusteringar.
 • Linje 158 Högsby - Ålem E22. Tidsjusteringar.
 • Övriga linjer endast mindre tidsjusteringar.

Hållplatsändringar:

 • Fagerhult byter namn till Fagerhult centrum
 • Grönskåra byter namn till Grönskåra centrum

Mönsterås kommun

 • Linje 158 Högsby - Ålem E22. Tidsjusteringar.
 • Linje 160 Kalmar - Mönsterås - Oskarshamn - Västervik. Tidsjusteringar, tillkommande och borttagna turer. 
 • Linje 161 Kalmar - Oskarshamn. Tillkommande turer eftermiddag.
 • Linje 163 Oskarshamn - Mönsterås - Timmernabben - Ålem - Blomstermåla.  Linje 163 Oskarshamn - Mönsterås - Timmernabben - Ålem - Blomstermåla.  Tillkommande kvällsturer kvällar måndag-torsdag. Tidsjusteringar.
 • Övriga linjer endast mindre tidsjusteringar.

Hållplatsändringar:

 • Vårdcentralen byter namn till Älgerum.
 • Älgerum. Skolskjutshållplats byter namn till Älgerums by.

Kalmar kommun

 • Linje 101 Kalmar - Borgholm. Tillkommande turer på morgon måndag-fredag och helger.
 • Linje 105 Mörbylånga - Kalmar. Tillkommande turer helger.
 • Linje 121 Kalmar - Torsås - Bergkvara. Tillkommande turer helger. 
 • Linje 122 Ljungbyholm - Hagby - Halltorp. Morgon- och eftermiddagstur flyttas till linje 123.
 • Linje 123 Ljungbyholm - Skällby - Halltorp. Morgon- och eftermiddagstur flyttad från linje 122.
 • Linje 125 Ljungbyholm - Tvärskog - Påryd. Tillkommande turer måndag-söndag.
 • Linje 131 Nybro - Trekanten - Kalmar. Tidsjusteringar. 
 • Linje 160 Kalmar - Mönsterås - Oskarshamn - Västervik. Tidsjusteringar, tillkommande och borttagna turer. 
 • Linje 161 Kalmar - Oskarshamn. Tillkommande turer eftermiddag.
 • Linje 170 Rockneby - Revsudden. Linjenummerändrad från linje 448. Tidsjusteringar. Tillkommande morgontur.
 • Linje 401 Läckeby - Lindsdal - Kalmar C - Länssjukhuset. Tidslägesjusteringar med tätare avgångar morgon och eftermiddag. Vissa tidsjusteringar övriga tider.
 • Linje 402 Kalmar - Smedby. Ändrad linjedragning. Linjen trafikerar inte längre Mor Saras väg och Kroggärdet. Förtätning av turer på eftermiddag.
 • Linje 403 Kalmar - Ljungbyholm. Tidsjusteringar. Tillkommande turer morgon och eftermiddag.
 • Linje 404 Kalmar C - Erik Dahlbergs väg - Hansa City - Färjestaden. Utökning kvällstur.
 • Linje 405 Kalmar C - Hansa City - Norrliden - Kalmar C. Tidsjusteringar. Tillkommande tur kvällstid. 
 • Linje 411 Skogsrået - Djurängen - Oxhagen - Kalmar. Ändrad linjedragning så att linjen körs via Perstorpsvägen.
 • Linje 421 Närtrafiken. Björkenäs - Oxhagen - Giraffen - Stortorget - Länssjukhuset - Sjöbrings väg. Ändrad linjedragning via Axel Oxenstjernas väg (ersätter linje 411s tidigare linjesträckning)
 • Linje 448 Rockneby - Revsudden. Ändrat linjenummer till linje 170.
 • Övriga linjer endast mindre tidsjusteringar.

Hållplatsändringar:

 • Hotell Brofästet byter namn till Tallhagen.
 • Drottning Kristinas väg. Tas bort pga ändrad linjesträckning. Resande hänvisas till hpl Perstorpsvägen.
 • Folkets park Kalmar. Tas bort pga dålig trafiksituation. Resande hänvisas till hpl Sandås, Falkenbergsvägen eller Johannesborg.
 • Svedjevägen. Tas bort pga dålig trafiksituation. Resande hänvisas till hpl Fältvägen.
 • Kroggärdet. Tas bort pga ändrad linjesträckning. Resande hänvisas till hpl Smedängen eller Tingby skans.
 • Mor Saras Väg. Tas bort pga ändrad linjesträckning. Resande hänvisas till hpl Tingby skans eller Högalid.

Nybro kommun

 • Linje 139 Nybro - Orrefors - Alstermo. Bättre anslutning till Krösatågen på kvällen.
 • Endast mindre tidsjusteringar.

Hållplatsändringar:

 • Alsterbro centrum. Endast läge A kvar för samtliga turer.
 • Tjukahall vsk. Hållplatsen tas bort pga lågt nyttjande. Resande hänvisas till hpl Brånahult.

Emmaboda kommun

 • Endast mindre tidsjusteringar.

Hållplatsändringar:

 • Flygt byte av namn till Stålvägen
 • Samhall. Hållplats tas bort pga lågt resande. Hänvisas till hpl Stålvägen

Torsås kommun

 • Linje 121 Kalmar - Torsås - Bergkvara. Tillkommande turer helger. 
 • Övriga linjer endast mindre tidsjusteringar.

Hållplatsändringar:

 • Stigen byter namn till Kastmansgatan

Borgholm kommun

 • Linje 101 Kalmar - Borgholm. Tillkommande turer morgonturer måndag-fredag och helger. Tillkommande turer Borgholm-Köpingsvik.
 • Övriga linjer endast mindre tidsjusteringar.

Hållplatsändringar:

 • Rälla byter namn till Rälla centrum

Mörbylånga kommun

 • Linje 104 Glömminge-Skogsby. Tidsjusteringar restid. Morgontur går endast skoldagar.
 • Linje 105 Mörbylånga - Kalmar. Tillkommande turer helger.
 • Linje 112 Mörbylånga - Grönhögen - Ottenby. Indragen tur runt lunch på grund av lågt resande.
 • Övriga linjer endast mindre tidsjusteringar.

Hållplatsändringar:

 • Stiftsgården Kastlösa byter namn till Kastlösa norra

Tågtrafiken

Krösatåg, Kustpilen, SJ och Öresundståg

 • Endast mindre tidsjusteringar på tågen.

Hållplatsförändringar

Hållplats Kommun Hänvisning till
Vårdcentralen Mönsterås Nytt namn Älgerum
Älgerum Mönsterås Nytt namn Älgerums by
Rälla  Borgholm Nytt namn Rälla centrum
Stigen Torsås Nytt namn Kastmansgatan
Stiftgården Kastlösa Mörbylånga Nytt namn Kastlösa norra
Fagerhult Högsby Nytt namn Fagerhult centrum
Grönskåra Högsby Nytt namn Grönskåra centrum
Flygt Emmaboda Nytt namn Stålvägen
Samhall Emmaboda Tas bort. Hänvisning till Stålvägen
Alsterbro centrum Nybro Läge B tas bort
Tjukahall vsk Nybro Tas bort. Hänvisning till Brånahult
Helanders väg Oskarshamn Linje 701 får ändrad linjesträckning
Rostorpsvägen Oskarshamn Tas bort. Hänvisning till Helanders väg.
Rödsleskolan vändplan Oskarshamn Slås ihop med hållplats Rödsleskolan
Em Oskarshamn Tas bort. Hänvisning till Emmekalv.
Hotell Brofästet Kalmar Nytt namn Tallhagen
Drottning Kristinas väg Kalmar Tas bort. Hänvisning till Perstorpsvägen.
Folkets park Kalmar Tas bort. Hänvisning till Sandås, Falkenbergsvägen eller Johannesborg
Svedjevägen Kalmar Tas bort. Hänvisning till Fältvägen
Kroggärdet Kalmar Tas bort. Hänvisning till Smedängen eller Tingby skans
Mor Saras väg Kalmar Tas bort. Hänvisning till Tingby skans eller Högalid
Ernebergsskolan Västervik Nytt namn Brandstation Gamleby
Gamleby sjukhem Västervik Nytt namn Hagnäsgården
Åhaga Västervik Nytt namn Storsjö